Těžké flexibilní spojky 1000 Psi

  • Heavy Duty Flexible Coupling 1000Psi

    Těžká flexibilní spojka 1000 PSI

    Flexibilní spojka 1000 Psi pro těžký provoz je navržena pro použití v řadě obecných potrubních aplikací středních a vysokých tlaků. Pracovní tlak je obvykle dán tloušťkou stěny a hodnocením používané trubky. Spojky modelu 1000 Psi se vyznačují flexibilitou které zvládnou nesouosost, zkreslení, tepelné napětí, vibrace, hluk a seizmické otřesy. Model 1000 dokáže pojmout i obloukové nebo zakřivené rozložení potrubí.