Naše vybavení

Testování a inspekce (Surovina) Zařízení

 Metallographic  examination

Metalografické vyšetření

Metal mechanical  performance testing

Testování mechanické mechaniky kovů

Spectral  detection

Spektrální detekce

Zařízení pro testování gumy

compression   stress detection

Detekce kompresního stresu

hardness test

Test tvrdosti

High temperature  aging test

Test stárnutí při vysoké teplotě

Produkty Experimentální zařízení

Bending Torque Detection For Mechanical Tee

Detekce ohybového momentu pro mechanické T -kus

pressure resistance, air pressure detection

Odolnost proti tlaku, Detekce tlaku vzduchu

Bending torque detection For Joints

Detekce ohybového momentu pro spoje