Těžká pevná spojka 500 PSI

  • Style 1GH Heavy Duty Rigid Coupling 500Psi

    Pevná spojka Style 1GH pro těžké zatížení 500 PSI

    Robustní tuhá spojka je navržena pro použití v řadě obecných potrubních aplikací
    služeb středního nebo vysokého tlaku. Pracovní tlak je obvykle dán tloušťkou stěny a hodnocením použité trubky. Spojky modelu 7707 se vyznačují flexibilitou, která dokáže přizpůsobit nesouosost, zkreslení, tepelné napětí, vibrace, hluk a seizmické otřesy. Model 7707 může dokonce pojmout obloukové nebo zakřivené rozložení potrubí